Talents Scheme

Talents Scheme

Talents Scheme

Awardees

National High-level Personnel of Special 

Support Program (Ten-Thousand Talents   

Program)-Science and Technology Innovation 

Leading Talents

Yao HeZhenhui Kang,

Zhuang Liu, Jianxin Tang,

Xiaohong ZhangNational High-level Personnel of Special 

Support Program (Ten-Thousand Talents   

Program)-Outstanding Young Scholars

Zhenhui KangZhuang Liu

State Council Special Allowance Recipients

Liangsheng Liao

Xiaohong Zhang

The National Science Fund for Distinguished 

Young Scholars

Lifeng ChiYao He

Zhenhui Kang, Zhuang Liu,

Xiaohong Zhang

The National Science Fund for Excellent 

Young Scientists

Jiansheng Jie, Lin Jiang

Zhenhui Kang, Qing Li

Yanguang LiYanqing Li

Zhuang LiuWanli Ma,

Jianxin Tang, Lichen Yin

Xiujuan Zhang

Young and Middle-aged Leading Science and 

Technology Innovation Talents, MOST

Yao HeZhenhui Kang,

Zhuang LiuJianxin Tang

New Century Millions of Talents Project 

(National Level)

Zhuang Liu, Xiaohong Zhang

Program for New Century Excellent Talents in 

University

Jiansheng Jie

National Financial Support for High-Level 

Returned Scholars

Yanguang LiZhuang Liu

Talents Introduction Plan for Innovation and 

Enterprise Foundation, Jiangsu Province

Jian ChenLifeng Chi,

Jian FanShuit-Tong Lee,

Yanguang LiLiangsheng Liao, Jian LiuGuang LuWanli Ma,

Lichen YinXiaohong Zhang, Yu Zhao

Specially-Appointed Professors by Universities 

in Jiangsu Province

Zhenhui Kang, Yanguang Li

Zhuang Liu, Chao Wang

Lichen Yin, Xiujuan Zhang

333 High-Level Scholars Cultivation Program - 

First Level, Jiangsu Province

Xiaohong Zhang

333 High-Level Scholars Cultivation Program - 

Second Level, Jiangsu Province

Yao HeZhenhui Kang,

Yanguang LiZhuang Liu,

Jianxin Tang

  

  

Editor: Danting Xiang

 


返回原图
/