Projects

Projects

Projects

Name

PI/co-PI

Funding
   (US$ million)

National High-Tech Research & Development Program (863 Program)

Liangsheng Liao

PI

3.9

National Science and Technology Major Project

PI

0.6

National Key Project of Research & Development Plan

PI

4.4

National Basic Research Program (973 Program) - Young Scientists Project

Yao He, Jianxin Tang

PI

1.5

National High-Tech Research & Development Program (863 Program)

Wanli Ma

PI

0.4

National Key Project of  Research & Development Plan - Young Scientists Project

Chen Jian

PI

0.7

National Basic Research Program
(973 Program)

Jiansheng Jie,Zhenhui Kang, 

Jian Liu, Zhuang Liu, 

Baoquan Sun, Xuhui Sun

co-PI

7.1

National Key Project of Research &
Development Plan

Lifeng Chi,   Yanqing Li, 

Youyong Li, Wanli Ma, 

Lichen Yin

co-PI

3.9

NSFC Key Projects

Lifeng Chi, Yao He, 

Zhenhui Kang, Liangsheng Liao, 

Yanqing Li,  Xuhui Sun, 

Xiaohong Zhang

PI

5.1


 

Editor: Danting Xiang

返回原图
/